ایمیل مارکتینگ - ارسال ایمیل و پیامک انبوه

ایمیل مارکتینگ  و اس ام اس مارکتینگ یکی از موثر ترین روشهای بازاریابی  امروزی است. 

در سامانه "ایمارکت"  اطلاعات  محصولات و خدمات خودرا ثبت نموده و. آنرا به ایمیل و موبایل  هزاران مشتری بالقوه بر اساس دسته بندی موضوعی / سن / جنسیت / شهر / کشور / و... ارسال نمائید.

ارسال ایمیل انبوه : با ده ها قالب ایمیل حرفه ای ، ما ایمیل های شما را برای گروههای هدف ارسال میکنیم . فقط با چند کلیک قالب ایمیل خود را انتخاب ومحتوای آنراوارد کنید و برای گروههای هدف براحتی ارسال نمائید.

ارسال پیامک انبوه : متن پیامک خود را وارد کنید و با چند کلیک  پیامک خود  برای گروههای هدف براحتی ارسال نمائید.بازاریابی پیامکی-ایمیلی

ایمارکت

ایمارکت

ارسال ایمیل -پیامک انبوه

بازاریابی ایمیلی

ارسال ایمیل انبوه

بازاریابی پیامکی

ارسال پیامک انبوه

1111

Sign In

Sign In1